Medlemskab

Et medlemskab af PLF koster 300 kr. pr. år. For dette medlemskab får du:

På flere skoler kan et medlemskab af en faglig forening betales af faggruppens budget. Forhør dig hos din nærmeste leder.

Obs! Vi har pt. nogle udfordringer med vores hjemmeside, så hvis du ønsker at blive medlem af vores forening, skal du skrive en mail til meg@khs.dk med følgende oplysninger:

Navn, mailadresse, postadresse og ansættelsessted.

Vi kontakter dig i løbet af 14 dages tid med informationer om medlemsskab og betalingsinfo.

Har du øvrige spørgsmål til din medlemsstatus, skriv da til Mette Eggertsen (se under fanen Kontakt Bestyrelsen). Kommentarboksen nederst på siden går til denne hjemmeside admin (Janne) og vil derfor være en omvej 🙂

Læs om Psykologilærerforeningens mission, vision og strategi her:

Gældende fra september 2019

Vi vil:

  • virke for psykologiundervisningens vel
  • varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres undervisning i psykologi
  • arbejde for faget psykologi i de gymnasiale uddannelser
  • fremme den pædagogiske og faglige udvikling gennem afholdelse af efteruddannelseskurser, ekskursioner, foredrag, studiekredse, møder samt møder med fagkonsulenten
  • udgive medlemsblad, have en opdateret hjemmeside og FB-gruppe
  • samle psykologilærere i Danmark
  • opbygge stærke alliancer med undervisere i psykologi på de gymnasiale uddannelser i andre lande

Indadtil bliver det vigtigt at fokusere på vores fælles formål. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fælles om at støtte foreningens vedtægter, fagkonsulenten samt forholde sig til de udmeldinger der kommer fra Undervisningsministeriet og Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Samarbejdet er præget af åbenhed, hvor enhver trygt kan ytre sin mening.

Psykologilærerforeningen lægger vægt på et åbent, tolerant og demokratisk samarbejdsklima. Derfor prioriterer Psykologilærerforeningen en demokratisk struktur samt klare og overskuelige kommunikationsformer.

Vores værdigrundlag skal sikre, at vi i dagligdagen kan udfordre hinanden på holdninger og adfærd. Værdierne skal sikre, at vi hele tiden er bevidste om, hvordan vi ønsker at forholde os til vores kerneopgaver omkring psykologifaget, vores medlemmer og hinanden.

Udadtil vil vi tage aktiv del i debatten om uddannelse og dannelse med faget psykologi i fokus. Vi lægger vægt på samt arbejder for, at vores medlemmer har stort fagligt engagement, som motiverer elever såvel som kolleger.

Hvem er vi?

Mission

Psykologilærerforeningen løser en vigtig opgave. Vi fremmer den pædagogiske og faglige udvikling inden for psykologiundervisningen i kraft af vores kursusaktivitet, medlemsblad og FB-gruppe, hvor medlemmerne opdateres om udviklingen i det faglige stof, psykologiske forskningsmetoder samt de skiftende læreplaner og eksamensregler. Vi bidrager til større faglig videndeling, netværk og inspiration blandt psykologilærerne.

Kvaliteten i elevernes uddannelsesforløb er omdrejningspunktet for Psykologilærerforeningens strategi, og kvaliteten er retningsgivende for vore mål.  Psykologilærerforeningen lægger vægt på høje faglige standarder. Vores mission vil altid understøtte foreningens formål beskrevet i vores vedtægter.

Vision

Psykologilærerforeningen vil være toneangivende og varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres undervisning i psykologi samt i arbejdet for faget psykologi i de gymnasiale uddannelser.

Psykologilærerforeningen vil kendes for høj faglighed, et frugtbart læringsmiljø, et levende fællesskab samt medlemmernes medindflydelse. Vi vil skabe grobund for faglighed, fællesskab og forskellighed med globalt perspektiv.

Strategi

Gennem et internationalt netværk med andre psykologilærere, vil vi synliggøre hvad vi kan og vil i Danmark. Samtidig vil vi udvikle os gennem deltagelse i en bred vifte af projekter såvel nationalt som internationalt.

Vi vil være repræsenteret i alle de råd og udvalg, hvor det er relevant at deltage. Vi vil skabe netværk og relationer mht. at få nye medlemmer og vi vil være en central medspiller og søge optimal indflydelse på vort fags udformning.

Vi vil have fokus på psykologifagets udviklingsmuligheder og spejle medlemmernes faglige interesse(r).

 

Bestyrelsen, september 2019.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*